Martin Lindström.

Partner.

Martin har en examen från Handelshögskolan i Göteborg. Under flera år var han sedan verksam i Latinamerika och Nordafrika för Atlas Copcos räkning. Inspirerad av möjligheterna i en verksamhet med stark kultur trots stora geografiska avstånd gick Martin sedan vidare till konsult- och ledarutvecklingsvärlden. Olika lednings- och konsultroller i ett antal verksamheter har gett värdefulla insikter om lärande och förändring. Under tiden på Novare Academy/ Investor ledde han utvecklings- och nätverksprogram för seniora ledare inom Wallenbergssfären och medverkade i genomförandet av individuella program för företagsledare. Frågor kring innovation, ledarskap och förändring är av stort intresse.

Vidare är Martin Lindström rådgivare till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, och arbetar med att stödja unga lovande ledare i deras utveckling.

Fritiden ägnas gärna åt umgänge med familj och vänner och åt aktiviteter i naturen, allra helst i bergen eller på havet.

Martin Lindström.

Partner.

Martin har en examen från Handelshögskolan i Göteborg. Under flera år var han sedan verksam i Latinamerika och Nordafrika för Atlas Copcos räkning. Inspirerad av möjligheterna i en verksamhet med stark kultur trots stora geografiska avstånd gick Martin sedan vidare till konsult- och ledarutvecklingsvärlden. Olika lednings- och konsultroller i ett antal verksamheter har gett värdefulla insikter om lärande och förändring. Under tiden på Novare Academy/ Investor ledde han utvecklings- och nätverksprogram för seniora ledare inom Wallenbergssfären och medverkade i genomförandet av individuella program för företagsledare. Frågor kring innovation, ledarskap och förändring är av stort intresse.

Vidare är Martin Lindström rådgivare till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, och arbetar med att stödja unga lovande ledare i deras utveckling.

Fritiden ägnas gärna åt umgänge med familj och vänner och åt aktiviteter i naturen, allra helst i bergen eller på havet.