Förändring tar sin början i ledningen.

De flesta är idag överens om att en stor förändring, till exempel när existerande teknologi eller rådande affärsmodeller utmanas, kräver såväl en tydlig riktning som alla medarbetares förståelse och engagemang. För att nå framgång krävs samtidigt en tydlig kommunikation med kunder och andra intressenter under resan. Ledarskapet blir avgörande för att detta ska lyckas. Den ledare som vill förstå vad som pågår hos andra måste förstå sig själv. Om personerna i ledningen får möjlighet att fylla på med de kunskaper och perspektiv de själva behöver kan också kraften i organisationen bli så mycket större.

Varje program skräddarsys för personen i fråga. Utgångspunkten är oftast någon typ av förändring. Här nedan finner du några av anledningarna, så här långt, att genomföra ett program:

 • Att leda organisationen genom snabb teknisk utveckling och andra komplexa förändringar
 • Att driva ett väsentligt omställningsarbete inom en befintlig verksamhet
 • Att leda och förbereda en organisation inför en börsnotering
 • Att som vd behålla entreprenörskapet i ett bolag som växer från start-up till global spelare, och att utveckla ett ledarskap som fungerar långsiktigt.
 • Att inte tappa tid när man tar en helt ny roll. Att lära sig av andras misstag och framgångar.
 • Att låta sig inspireras av andra branscher i viktiga frågor.
 • Att hitta ny energi i den befintliga rollen
 • Att ta sig igenom ett generationsskifte på bästa sätt, och att hitta sin egen väg framåt.
 • Att påbörja en styrelsekarriär
 • Att bättre förstå de egna drivkrafterna

Ofta innehåller ett program en blandning av professionella och mer personliga utmaningar. Mötena kan ta ett par timmar i månaden, men spar i regel ofantligt med tid.

Förändring tar sin början i ledningen.

De flesta är idag överens om att en stor förändring, till exempel när existerande teknologi eller rådande affärsmodeller utmanas, kräver såväl en tydlig riktning som alla medarbetares förståelse och engagemang. För att nå framgång krävs samtidigt en tydlig kommunikation med kunder och andra intressenter under resan. Ledarskapet blir avgörande för att detta ska lyckas. Den ledare som vill förstå vad som pågår hos andra måste förstå sig själv. Om personerna i ledningen får möjlighet att fylla på med de kunskaper och perspektiv de själva behöver kan också kraften i organisationen bli så mycket större.

Varje program skräddarsys för personen i fråga. Utgångspunkten är oftast någon typ av förändring. Här nedan finner du några av anledningarna, så här långt, att genomföra ett program:

 • Att leda organisationen genom snabb teknisk utveckling och andra komplexa förändringar
 • Att driva ett väsentligt omställningsarbete inom en befintlig verksamhet
 • Att leda och förbereda en organisation inför en börsnotering
 • Att som vd behålla entreprenörskapet i ett bolag som växer från start-up till global spelare, och att utveckla ett ledarskap som fungerar långsiktigt.
 • Att inte tappa tid när man tar en helt ny roll. Att lära sig av andras misstag och framgångar.
 • Att låta sig inspireras av andra branscher i viktiga frågor.
 • Att hitta ny energi i den befintliga rollen
 • Att ta sig igenom ett generationsskifte på bästa sätt, och att hitta sin egen väg framåt.
 • Att påbörja en styrelsekarriär
 • Att bättre förstå de egna drivkrafterna

Ofta innehåller ett program en blandning av professionella och mer personliga utmaningar. Mötena kan ta ett par timmar i månaden, men spar i regel ofantligt med tid.