Johan Göthberg.

Partner.

Johan Göthberg har arbetat som VD i ett antal bolag i olika branscher och skaffat sig värdefulla erfarenheter från förändringsarbete, ledarskap och politik.

Som VD för Investors dotterbolag Novare Academy ansvarade han för att bygga upp en verksamhet som stödjer nätverk och utveckling för ledare inom sfären.

Johan är mycket intresserad av försäljningsarbete, vilket har varit ett genomgående tema under hans arbetsliv. Det stora intresset för människor kombinerat med försäljningsintresset har flera gånger under karriären fört in honom i projekt och verksamheter ämnade åt utvecklingsarbete i allmänhet och individuell utveckling i synnerhet.

I dessa projekt som ofta funnits i närheten av akademin, bl a under åren på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, har Johan kombinerat sitt intresse för affärer med intresset för lärande och förändring. Det stora nätverk som byggts upp är ett väsentligt verktyg i det nuvarande uppdraget som partner på Lindström & Göthberg.

Johan bor i Sörmland på en liten gård och är månskensbonde och har hunnit med att ha både hästar, höns, ankor, bin och får. Utöver gården och familjen är det stora intresset allt som har med historia att göra.

Johan Göthberg.

Partner.

Johan Göthberg har arbetat som VD i ett antal bolag i olika branscher och skaffat sig värdefulla erfarenheter från förändringsarbete, ledarskap och politik.

Som VD för Investors dotterbolag Novare Academy ansvarade han för att bygga upp en verksamhet som stödjer nätverk och utveckling för ledare inom sfären.

Johan är mycket intresserad av försäljningsarbete, vilket har varit ett genomgående tema under hans arbetsliv. Det stora intresset för människor kombinerat med försäljningsintresset har flera gånger under karriären fört in honom i projekt och verksamheter ämnade åt utvecklingsarbete i allmänhet och individuell utveckling i synnerhet.

I dessa projekt som ofta funnits i närheten av akademin, bl a under åren på Handelshögskolan i Stockholm Executive Education, har Johan kombinerat sitt intresse för affärer med intresset för lärande och förändring. Det stora nätverk som byggts upp är ett väsentligt verktyg i det nuvarande uppdraget som partner på Lindström & Göthberg.

Johan bor i Sörmland på en liten gård och är månskensbonde och har hunnit med att ha både hästar, höns, ankor, bin och får. Utöver gården och familjen är det stora intresset allt som har med historia att göra.