Peter Kullberg.

Partner.

Peter påbörjade sin yrkesverksamma bana som specialist, med inriktning på kapitalförvaltning för stiftelser och institutioner. Redan efter några år så blev ledarrollen en naturlig del av vardagen och han har över 20 års erfarenhet av ledarskap i olika former och på olika nivåer inom den finansiella sektorn.

Hans drivkraft som ledare utgår från att se andra människor lyckas i sina utmaningar och växa med uppgiften. Peter har en examen från Handelshögskolan i Göteborg som han kompletterat med en finansanalytiker-utbildning och en rad olika ledarutbildningar bland annat Investors program för seniora ledare inom Wallenbergsfären.

Peter har ett stort och genuint intresse för stiftelser och filantropi. Det yttrar sig bland annat genom engagemang i ett tiotal styrelser för stiftelser och föreningar som arbetar med allmännyttiga ändamål. Han har under åren byggt upp ett mycket omfattande nätverk utifrån den svenska västkusten.

Fritiden tillbringar han gärna tillsammans med familjen och i närhet till havet, på Bohusläns salta klippor, på tennisbanan eller med utförsåkning i alpin terräng.

Peter Kullberg.

Partner.

Peter påbörjade sin yrkesverksamma bana som specialist, med inriktning på kapitalförvaltning för stiftelser och institutioner. Redan efter några år så blev ledarrollen en naturlig del av vardagen och han har över 20 års erfarenhet av ledarskap i olika former och på olika nivåer inom den finansiella sektorn.

Hans drivkraft som ledare utgår från att se andra människor lyckas i sina utmaningar och växa med uppgiften. Peter har en examen från Handelshögskolan i Göteborg som han kompletterat med en finansanalytiker-utbildning och en rad olika ledarutbildningar bland annat Investors program för seniora ledare inom Wallenbergsfären.

Peter har ett stort och genuint intresse för stiftelser och filantropi. Det yttrar sig bland annat genom engagemang i ett tiotal styrelser för stiftelser och föreningar som arbetar med allmännyttiga ändamål. Han har under åren byggt upp ett mycket omfattande nätverk utifrån den svenska västkusten.

Fritiden tillbringar han gärna tillsammans med familjen och i närhet till havet, på Bohusläns salta klippor, på tennisbanan eller med utförsåkning i alpin terräng.