Förändring tar sin början i ledningen.

De flesta är idag överens om att en stor förändring, t ex en sammanslagning av två verksamheter, kräver såväl en tydlig riktning som alla medarbetares förståelse och engagemang. För att nå framgång krävs samtidigt en tydlig kommunikation med kunder och andra intressenter under resan. Ledarskapet blir avgörande för att detta ska lyckas. Den ledare som vill förstå vad som pågår hos andra måste förstå sig själv. Om personerna i ledningen får möjlighet att fylla på med de kunskaper och perspektiv de själva behöver kan också kraften i organisationen bli så mycket större.

Förändring tar sin början i ledningen.

De flesta är idag överens om att en stor förändring, t ex en sammanslagning av två verksamheter, kräver såväl en tydlig riktning som alla medarbetares förståelse och engagemang. För att nå framgång krävs samtidigt en tydlig kommunikation med kunder och andra intressenter under resan. Ledarskapet blir avgörande för att detta ska lyckas. Den ledare som vill förstå vad som pågår hos andra måste förstå sig själv. Om personerna i ledningen får möjlighet att fylla på med de kunskaper och perspektiv de själva behöver kan också kraften i organisationen bli så mycket större.

© 2018 Lindström&Göthberg / AAD